Sve što treba da znate

O nama

KEMEKO je na tržištu prepoznatljiv po sveobuhvatnim rešenjima za upravljanje otpadom u industriji, trgovini, zanatstvu i javnom sektoru. Visok kvalitet naših usluga bazira se na znanju o industriji i zakonodavstvu, konkurentnim cenama i snažnoj poslovnoj i istraživačkoj mreži zbog čega  smo u mogućnosti da održimo jaka i dugoročna partnerstva sa našim klijentima.

Postupamo sa otpadom kao dragocenim resursom, brinemo da upotrebljivi materijali budu vraćeni u proizvodnju, dok se ostaci pripremaju da budu pretvoreni u energiju. Podržavamo aktivnosti naših partnera sa stanovišta stručnosti, znanja i prenosa najbolje prakse.

  • Misija
  • Vizija
  • Vrednosti
  • Svrha

Tražimo inovacije, kreiramo i pratimo najbolju praksu u industriji, gradimo partnerstva i usvajamo nova znanja koja nam omogućavaju da sistematski smanjujemo uticaj otpada na životnu sredinu. Na ovaj način čuvamo prirodne resurse i doprinosimo konceptu održivog razvoja, kome smo snažno posvećeni.

Vizija je da postanemo jedan od vodećih operatera za upravljanje otpadom na tržištu koji je u stanju da obezbedi najsavremenija rešenja za sve vrste otpada našim partnerima.

Bezbednost, znanje, efikasnost, efektivnost, inicijativa i odgovornost.

Pružamo profesionalna, sveobuhvatna, primenjiva, sigurna i ekonomična rešenja u oblasti upravljanja opasnim i neopasnim otpadom.

Izbornik