Kemeko

GENERALIJE, DOZVOLE I STANDARDI

 • GENERALIJE
 • DOZVOLE
 • STANDARDI
 • LOKACIJE

Poslovno ime: Kemeko doo Valjevo

Skraćeno poslovno ime: Kemeko doo

Adresa sedišta:Bulevar palih boraca 91/92 br.5, 14 000 Valjevo

Zakonski zastupnik: direktor Zoran Milovanović

E-pošta: zoran.milovanovic@kemeko.rs

Telefon: 00 381 63 321 155

Šifra delatnosti: 3832 – ponovna upotreba razvrstanih materijala

PIB: 104114027

Matični broj: 20086904

PDV: Da

Tekući račun 1: 150-21411-22 Direktna banka

Tekući račun 2: 205-188089-70 Komercijalna banka

 1. Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, izdata od Ministarstva zaštite životne sredine 06.04.2020. godine br. 19-00-00141/2020-06
 2. U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom Republike Srbije, Kemeko PJ Bačka Palanka, poseduje sledeće dozvole:
 • Dozvola za skladištenje opasnog otpada, izdata od Pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne 28.10.2021.godine  br :140-501-929/2021-05
 • Dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdata od Opštine Bačka Palanka 15.10.2021. godine br :IV-05-501-34/2011-2
 1. U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom Republike Srbije, Kemeko PJ Kragujevac, poseduje sledeće dozvole:
 • Integralna dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdata od Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine Kragujevac 12.10.2015. godine br. XVIII-501-147/15;

Izmene i dopune dozvole 05.07.2016. i 24.08.2017.;

 1. U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom Republike Srbije, Kemeko PJ Šabac, poseduje sledeće dozvole:
 • Integralna dozvola za skladištenje i tretman opasnog otpada izdata od strane Ministarstva zaštite životne sredine 13.01.2020. godine broj 19-00-00675/2010-02;

Izmene I dopune 27.08.2020. I  12.11.2020

 • Dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdata od Gradske uprave Šabac 10.03.2016.. br :501-7-2/2016-08;

Izmene I dopune 23.11.2020 I 01.04.2021

Lokacije

PJ Kragujevac
Dragoslava Srejovića 89, 34 000 Kragujevac
PJ Bačka Palanka
Drugo železničko naselje 2b, Bačka Palanka
Kancelarija u Beogradu
Bulevar Arsenija Čarnojevića 33/10, 11070 Novi Beograd
Kancelarija u Valjevu
Bulevar Palih Boraca 91/92 – br.5, 14000 Valjevo
Izbornik