Kemeko d.o.o. Valjevo
Sveobuhvatno upravljanje otpadom
Čuvamo prirodne resurse i doprinosimo konceptu održivog razvoja O NAMA
Ekonomična rešenja u
oblasti upravljanja otpadom
USLUGE

misija

Tražimo inovacije, kreiramo i pratimo najbolju praksu u industriji, gradimo partnerstva i usvajamo nova znanja koja nam omogućavaju da sistematski smanjujemo uticaj otpada na životnu sredinu. Na ovaj način čuvamo prirodne resurse i doprinosimo konceptu održivog razvoja, kome smo snažno posvećeni.

vizija

Vizija je da postanemo jedan od vodećih operatera za upravljanje otpadom na tržištu koji je u stanju da obezbedi najsavremenija rešenja za sve vrste otpada našim partnerima.

svrha

Pružamo profesionalna, sveobuhvatna, primenjiva, sigurna i ekonomična rešenja u oblasti upravljanja opasnim i neopasnim otpadom.

vrednosti

Neše vrednosti su bezbednost, znanje, efikasnost, efektivnost, inicijativa i odgovornost.

Skupljanje svih vrsta otpada

Kao društveno odgovorna kompanija vidimo našu ulogu u obrazovanju i unapređenju svesti naših zaposlenih i šire javnosti o ekološki odgovornom ponašanju.

Upoznajte naše saradnike

Reference

Izbornik