Delatnost

Delatnost KEMIS doo je sledeća:

Skupljanje svih vrsta opasnog i neopasnog otpada osim radioaktivnog otpada, a posebno:

 •              Otpadna ulja, emulzije i zauljene vode
 •              Zauljeni kruti otpad (zemlja, piljevina, pijesak, …)
 •              Otpadna otapala
 •              Otpadne boje i lakovi
 •              Otpadne druge hemikalije (laboratorijske i slično)
 •              Drugi organski i anorganski kruti i tekući otpad
 •              Lekovi sa pretečenim rokom trajanja
 •              Druge opasne materije, koje se upotrebljavaju u procesu proizvodnje ili nastaju tokom proizvodnog procesa
 •              Plinske i sprej boce
 •              Rabljene gume
 •              Elektronski i električni otpad
 •              Otpadni freon i drugi opasni plinovi
 •              Zaštitna sredstva u poljoprivredi i voćarstvu
 •              Hemikalije koje zahtevaju posebnu pažnju
 •              PCB kondenzatori i transformatori
 •              Akumulatori i druge vrste baterija
 •              Ambalaža opasnih materija
 •             Skladištenje i obrada opasnog otpada prema propisima za određenu vrstu
 •              Zbrinjavanje opasnog otpada, po pravilu u inostranstvu (Austrija, Njemačka)
 •              Specijalna čišćenja u industriji gde se upotrebljavaju mehaničke metode, bio tehnologije, ultrazvuk, hemijske metode i druge koje su za određenu vrstu čišćenja optimalne
 •              Posebne metode antikorozivne zaštite specijalnih čelika

Po želji naručioca možemo preuzeti menedžment sa svim otpadom koji se stvara u krugu naručioca (opasni otpad, sekundarne sirovine, komunalni otpad, …).

Naša tržišta

Mi uglavnom radimo na tržištu od posla do posla, gde su glavni segmenti tržišta:

INDUSTRIJA

ULAZ

IZLAZ

Proizvodnih preduzeća iz različitih industrija (svih veličina klase). metaloprerađivačka industrija, automobilska industrija, farmaceutska industrija, hemijska industrija Železare, livnice, mlinovi za papir,fabrike za preradu plastike, staklare
Veleprodaja i maloprodaja kompanije veleprodaja, tržni centri, skladišta kod kuće, prodavnice elektronske opreme
Opštine i lokalne zajednice Opštinske kompanije (opštinska uprava)
Termoelektrane i proizvodnja enerije Termoelektrane, cementare, spalionice
Građani Male nabavke

 

Standardi za obezbeđivanje kvaliteta i zaštite životne sredine

Kao društveno odgovorna kompanija, mi takođe vidimo našu ulogu u obrazovanju i unapređenju svesti naših zaposlenih i šire javnosti o ekološkio dgovornom ponašanju.

 

Naš sistem upravljanja zaštitom životne sredine – EMS

Naš sistem upravljanja životnom sredinom (EMS), zasniva se na kontroli aspekata zaštite životne sredine, kao i usklađenost sa svim pravnim i drugim obavezama. Značajni ekološki aspekti našeg delovanja su:

 • Skladištenje otpada i prateće emisije
 • Transport otpada i sprečavanje za gađenja životne sredine u toku prevoza
 • Bavljenje ostacima otpada na konsortiranja u slučajevima kada njihova reciklaža nije razumna u skladu sa pravilima

 

Naše lokacije u Srbiji

Trenutno radimo na dve lokacije u Srbiji, ali posedujemo još dve lokacije na kojima dalje nameravamo da razvijamo platformu sveobuhvatnog upravljanja otpadom. Naš strateški razvojni plan uključuje širenje delatnosti u druge regione u Srbiji.

 

Uvođenje SUO – usluge Sveobuhvatnog Upravljanja Otpadom

Mi možemo u potpunosti da brinemo o vašem otpadu. Sprovodimo kompletnu proceduru upravljanja otpadom, od prihvatanja otpada do njegove ponovne upotrebe, ili tretmana. Sve procedure sprovode obučeni stručnjaci uz pomoć savremene tehnologije.

Kemis d.o.o. primenjuje SUO u skladu sa:

 • Zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom
 • Iskustvom koje ima u radu

Sa ciljem da se poboljša upravljanje otpadom u firmi u smislu:

 • Životne sredine (poveća udeo reciklaže)
 • Privreda (da se izvrši optimizacija procesa, podrška da se smanje troškovi upravljanja otpadom)

 

Priprema i sortiranje opasnog i neopasnog otpada

Mi ćemo upravljati i razviti procedure za sortiranje, pripremu i preradu neopasnog i opasnog otpada na način koji će obezbediti:

 • Povećanje procenta otpadakoji može ponovo da se koristi ili reciklira
 • Smanjivanje količina otpada koji se odlaže na deponije,
 • Merenje efikasnost procedura i celog procesa u smislu kvaliteta, ekoloških i finansijskih ciljeva GIP (glavni indikatori performansi)

 

Opis sveobuhvatnog upravljanja otpadom (SUO)

Usluga sveobuhvatnog upravljanja otpadom obuhvata:

 •               Postavljanje opreme za prikupljanje otpada u skladu sa zahtevima i potrebama FAS
 •               Sakupljanje, sortiranje, obrada i pakovanje otpada u cilju optimizacije transporta:
 •               Izbor odgovarajućih kontejnera, kesa i druge transportnih jedinica
 •               Izbor odgovarajuće opreme za unutrašnje tretman otpada (prese, balirke, mlinovi, filteri)
 •               Organizacija tretmana otpada:
 •               Planiranje prikupljanja otpada
 •               Planiranje i organizovanje internog i eksternog transporta
 •               Administracija monitoringa, koji se odnose na upravljanje otpadom:
 •               Izdavanje i praćenje dokumenata u oblasti upravljanja otpadom za svaku pošiljku
 •               Kontrolisanje pošiljki   sa otpadom
 •               Priprema dokumenta za prevoz opasnih materija (ADR)
 •               Priprema predloga i sprovođenje mera u smislu kontinuiranog poboljšanja u svim oblastima sveobuhvatne usluge upravljanja otpadom;
 •               Obezbeđivanje potpune sledivosti za svaku vrstu otpada od mesta nastanka do krajnje destinacije
 •               Pružanje informacija u vezi sa konačnim odredištem zbrinjavanja bilo koje vrste otpada
 •               Obezbjeđivanje sprovođenja pravne i tehničke kontrole za aktivnosti sveobuhvatnog upravljanja otpadom