Misija i vizija

Misija

Naša misija je da obezbedimo sveobuhvatno upravljanje svim vrstama otpada, što obuhvata prikupljanje, tretman i preradu, tako da sevredne sekundarne sirovine vraćaju u ponovnu upotrebu i proizvode se alternativna goriva, koja isporučujemo našim partnerima u industriji i lokalnim zajednicama. Mi tražimo inovacije, kreiramo i pratimo najbolju praksu u industriji, gradimo partnerstva i usvajamo nova znanja, koja nam omogućavaju da sistematski smanjujemo uticaj otpada na životnu sredinu. Na ovaj način čuvamo prirodne resurse i doprinosimo konceptu održivog razvoja, kome smo snažno posvećeni.

Vizija

Naša vizija je da postanemo vodeći operater opasnim otpadom nasrpskom tržištu i među pet vodećih u oblasti neopasnog metalnog i nemetalnog otpada, koji je u stanju da obezbedi najsavremenija rešenja za sve vrsteo tpada našim partnerima u industriji, lokalnim zajednicama i domaćinstvima.