Elektronski otpad

Sakupljanje otpadne električne i elektronske opreme poslednjih godina ima sve veći značaj. U tu svrhu formirala se šema ZEOS, gde Gorenje Surovina kao njihov najveći izvođač preuzima veliki deo otpadne elektronike na preradu.

U tu grupu spadaju:10000066-img_6069-77569725a763409e

• HZA – frižideri i zamrzivači

• VGA – veliki uređaji za domaćinstvo (veš mašine, šporeti,…)

• MGA – mali uređaji za domaćinstvo

• TV i monitori

• Sijalice

Sve grupe tih otpadaka preuzimamo u našim jedinicama ili po sabirnim centrima širom Slovenije. Početna prerada vrši se u filijalama, a sve dalje prerade u Mariboru u našem centralnom skladištu. Najviše pažnje zahteva postupanje sa grupom HZA, gde je potrebno pravilno ukloniti freone iz sistema za rashlađivanje, a za grupe TV i MGA imamo posebnu liniju gde se demontiraju određeni sklopovi električnih uređaja. Sijalice se pravilno odvajaju i na kraju predaju preuzimaču opasnih otpadaka.