Kontakt

Valjevo:

Bulevar palih boraca 91/92.br.5  ;  14000 Valjevo

Direktor: Zoran Milovanović

Mob: +381 63 321 155

e-mail: zoran.milovanovic@kemeko.rs

—————————————————————————-

Kancelarija u Beogradu:

Bulevar Arsenija Čarnojevića 33/10 ;  11070 Beograd

tel: +381 11 41 40 945

fax: +381 11 22 81 404

—————————————————————————-                ———————————————————————————

Poslovna jedinica Bačka Palanka:                                                    Menadžer za upravljanje opasnim otpadom: Maja Milić

Drugo železničko naselje 2b ;  21400 Bačka Palanka                            Mob: +381 64 84 34 809

tel: 021 6044 191, 021 6045 959,                                                          e-mail: maja.milic@kemeko.rs

fax: 021 6041 470

Komercijalni menadžer: Boris Keber

Mob: +381 63 535 609

—————————————————————————-