Neopasan otpad

  • Sveobuhvatna usluga postupanja sa otpacima

U potpunosti ćemo se pobrinuti za vaše otpatke. Pokrivamo celokupan postupak, od preuzimanja do pretvaranja otpadaka u energiju. U svim fazama imamo odgovarajuće osposobljene zaposlene i modernu tehnologiju što dokazuju i sertifikati koje smo stekli. Neka vaš otpad postane naša briga.

  • Sakupljanje

Proces prikupljanja otpadaka izvodimo i neprestano razvijamo u pravcu potreba i zahteva naših partnera i obezbeđujemo im takvu tehnološku transportnu opremu koja odgovara vrsti i količini otpadaka koji nastaju u njihovim proizvodnim procesima.

  • Transport

Transportna delatnost je ključna u svim fazama i postupcima u našim procesima. Raspolažemo modernom transportnom opremom koja obezbeđuje pouzdan, bezbedan, brz i ekološki transport.

  • Sortiranje

Modernom tehnološkom mašinskom opremom i iskustvima naših stručnjaka postižemo u procesu sortiranja takav kvalitet sekundarnih sirovina da maksimalno zadovoljimo standarde kvaliteta naših kupaca.

  • Prerada

U našem preduzeću pomoću kvalitetne tehnologije i postupkom prerade dobijamo sekundarnu sirovinu od koje nastaju novi upotrebljivi proizvodi.

Koje otpadke preuzimamo:

Našim partnerima iz industrije, trgovine, zanatstva i javnog sektora nudimo sveobuhvatna rešenja za sve vrste otpada. Otpad tretiramo kao vrednu sekundarnu sirovinu i trudimo  se da se vredni i  korisni materijali ( metali i nemetali)  vrate u proizvodnju ili da se pripreme za energetsko korišćenje. Fizičkim  licima omogućavamo otkup otpadnog materijala po konkurentnim uslovima i cenama.

U mogućnoti  smo da preuzmemo sledeće vrste otpada:

Čelični otpad

(U to spada: stari čelični otpad, čelični otpad iz industrijske proizvodnje, mešoviti čelični otpad, strugotina (špon), mašine, delovi mašina, komponente, odlivci, prohronski materijali)

10000059-e5m-955fe1b279183367Čelični otpad je primarna sirovina u obimu delovanja našeg preduzeća i obuhvata daleko najveći masovni deo u preradi sekundarnih sirovina.

Najveći deo tih materijala dobijamo iz industrijskih dvorišta, iz ostataka prilikom proizvodnje,  iz centara za preradu otpadaka i preuzimanjem od fizičkih lica. Učestvujemo u svim većim akcijama prikupljanja komadnih otpadaka i čišćenja lokalnih zajednica. Podela se u osnovi vrši na gvozdeni deo i lim, dok se gvozdeni delovi dele na staro gvožđe i novi gvozdeni otpad. Prilikom recikliranja starog gvožđa, materijale delimo u više podgrupa koje se međusobno razlikuju po debljini materijala i veličini odnosno dimenziji na koje su oni isečeni zbog zahteva kupaca.

Prilikom pripreme uloška uzimamo u obzir potrebe krajnjeg korisnika. Poznajemo dve osnovne podele:

  • gvožđarski uložak, namenjen preradi u železarama; uložak je pripremljen iz široke palete materijala, dimenzije su nešto veće
  • uložak za čeličane; namenjen preradi u čeličanama koje zahtevaju uložak isečen na manje dimenzije i često istovetne materijale.

Da li će materijal biti namenjen čeličani ili železari, zavisi i od samih primesa koje su dodane za oplemenjivanje čelika pošto svaki kupac može da postavlja svoje zahteve o sastavu materijala koji može da preuzima. Deo čeličnog otpada predstavlja sivi liv koji koriste pre svega prilikom sastavljanja većih mašina ili sklopova, gde su potrebni veći odliveni delovi.

Prilikom obrade čelika u preduzećima nastaju i druge vrste otpadnih čeličnih materijala, poput gvozdenih opiljaka koji su ostatak obrade metala. Kod njih je važno da su osušeni i da ne sadrže emulzije pošto one vrlo štete okolini. Opiljci zahtevaju i posebne načine prerade pošto se moraju skladištiti ispod krova.

Deo čeličnog otpada jeste i nerđajući čelik odn. prohrom koji je zbog svoje specifične otpornosti na rđanje sve važniji metal u današnjem svetu. Zbog sadržaja nikla ili hroma postiže veće cene na tržištu sekundarnih sirovina. Sakupljamo ga kao:

  • stari nerđajući čelik (sudopere, staro posuđe),
  • nov ostatak prilikom proizvodnje ili
  • kao opiljke nerđajućeg čelika koji su prisutniji u našoj industriji prerade čelika.

Obojeni metali

(U to spada: bakar, aluminijum, mesing, olovo, cink, kablovi, akumulatori)

10000060-baker_2-1882a4ba6ee556d7Obojene metale preuzimamo u obliku novih otpadnih materijala, starog komadnog otpada, bakarnih opiljaka.

Među najtraženijima je bakar koji delimo na više podgrupa:

• ekstra kvalitet, ovde ubrajamo samo najčistiji bakar,
to su žice koje se nalaze u električnim kablovima

• prvi kvalitet; ovde spadaju otpaci novog lima bakra, bez primesa

• drugi kvalitet; stari bakar iz sakupljanja, bez ostataka drugih
metala

• treći kvalitet; stari bakar iz sakupljanja koji sadrže nešto primesa (stari oksidirani
oluci…)

Veliki sadržaj bakra ima i mesing koji dostiže otprilike polovinu tržišne vrednosti bakarnog otpada. Nalazimo ga u armaturama, raznim ventilima i drugim sklopovima, gde su prisutne velike erozije, potrebna je veća čvrstina nego što može da se postigne drugim materijalima. I mesing je veoma tražen među sekundarnim sirovinama i zato se tome adekvatno skladišti.

Značaj aluminijuma u današnjem modernom svetu je izuzetan, tako da proizvodnja novog aluminijuma iz rude boksita ne može da prati potražnju, pa je zato od velikog značaja sakupljanje sekundarnog aluminijuma koji obuhvata komadni nov aluminijum kao ostatak proizvodnje, aluminijumski opiljci iz prerađivačke industrije i stari aluminijum iz sakupljanja koji se odmah posle preuzimanja odgovarajuće klasifikuje na više od 10 različitih podvrsta. Sve podvrste zavise od kvaliteta aluminijuma i same čistoće frakcije. Odmah posle preuzimanja odvajamo ga na žicu (čistu ili sa gvozdenim uloškom), lim (čisti, nelegirani, mix, u boji, šreder,…), tvrdi aluminijum (čisti, sa gvožđem), profili (čisti, u boji, mešoviti), alu felne, opiljke i zguru.

Manji udeo u količini sakupljenih i prerađenih obojenih metala ima i bronza koja kao smesa bakra i kalaja postiže nešto veću cenu na tržištu obojenih metala, i drugi obojeni metali poput cinka, olova koji najbolje poznajemo iz automobilskih akumulatora, ali i kalaj. Svi ti metali postižu samo male udele u ukupnoj preradi.

Papir

(U to spada: katron, novine, časopisi, ostali mešani papiri)

10000061-img_6361-c3b53cde980bd981Sakupljanje i prerada starog papira u našem preduzeću ima dugu istoriju. Tako u našoj jedinici u Bačkoj Palanci imamo i svoju procesnu liniju sa tehnologijom za upravljanje velikim količinama papirnih materijala. Te materijale u osnovi delimo na nov i star papir, a stari još na dve podvrste.

Prva je papirna ambalaža koja ostvarivanjem šema za postupanje sa ambalažom svake godine dobija na značaju i u količinskom obimu. To su papir i karton koji ostaje prilikom pakovanja gotovih proizvoda ili prilikom samog transporta proizvoda ili određenih frakcija. Sa njom se susrećemo svaki dan, i kad u nekom šoping centru kupimo proizvod koji je upakovan u kartonskoj kutiji, to je ambalaža koju treba ukloniti na odgovarajući način. Veliki udeo papirne ambalaže jeste kartonska ambalaža.

Druga je stari papir koji nastaje sakupljanjem po školama i drugim javnim zavodima, u centrima za sakupljanje, po ekološkim ostrvima, kao reciklirani papir iz preduzeća ili ga građani dovezu na preuzimanje u naše otkupne jedinice. Njega zatim delimo na više grupa; novinski papir, mešoviti papir, karton,…

Novi papir kao sekundarna sirovina nastaje prilikom proizvodnje papira, najviše u štamparijama, gde ga delimo na hrom papir, čiste papirne rezance, beskonačni papir za štampače i papir u kombinaciji sa dodacima od plastike. Veoma je važno odvajanje na izvoru pošto samo na taj način možemo posle veoma čiste frakcije da prerađujemo dalje.

Plastika

(U to spada: PET ambalaža, PE folija, otpadin polietilen PE, otpadni polipropilen PP)

14-img_6350-9f10da0c1543d6acPlastika je već nekoliko desetina godina deo našeg života, zato nastaje i mnogo otpadne plastike koja u većini slučajeva može ponovo da se upotrebi kao sekundarna sirovina. Za plastiku je karakteristično da pri ponovnoj upotrebi može da se koristi za tehnološki manje zahtevne proizvode nego što je bila njena prvobitna svrha. Veliki deo plastike dobijamo iz otpadne ambalaže, gde postiže visok procenat ukupne količine. U osnovi je delimo na plastičnu foliju (mešovitu i prozirnu) i čvrstu plastiku koja ima veliki broj varijanti. Samo malo među njima ima onih koje su i tržišno interesantne. Najvažnija među njima je sigurno PET ambalaža ili svima poznata plastična flaša koja se odvaja na posebnoj liniji na prozirnu i obojenu, a ona dalje i na zelenu, plavu i mešovitu. Sledeće vrste su i tzv. PEHD, PE, PP i ekološki najsporniji PVC koji zbog sadržaja hlora ne smemo da koristimo kao gorivo.

Drvo

(U to spada: palete, dreveni otpaci)

10000062-56-3d8afd5a6659a8d8Drvo, kao sekundarna sirovina, ima sve veći značaj pošto često predstavlja veliki deo otpadaka određenog preduzeća. Njegova početna prerada često se vrši u svakoj jedinici ponaosob pošto je najvažnije to da nema primesa, a među njima je najvažnije da uklonimo gvozdene deliće, foliju i papir. Tako čisto drvo zatim putuje ili u prerađivačku drvni industriju, gde ga dodaju svojim proizvodima, ili ga prerađuju u drvene brikete kao veoma važan izvor energije. U osnovi ga delimo na drvenu ambalažu i drvo kao ostatak proizvodnje u drvno-prerađivačkoj industriji.

Tekstil

(U to spada: svi tekstilni ostaci i otpaci)

16-blago_za_srajce1_1-eb24572e5e1d16d6Nekada je prerada tekstila imala veliki značaj pošto se kao sekundarna sirovina koristio kao punilo prilikom izrade nameštaja. Danas je, sa nestankom tekstilne industrije i zamenom tekstilnih punila u industriji nameštaja, izgubio značaj prerade tekstila u našim pogonima.

1